Dierenasiel

Als we het hebben over ‘de asielen’ dan verstaat praktisch iedereen daaronder honden- en kattenasielen.
Op deze pagina’s vindt u daarover alle mogelijke informatie.

De opvang van dieren beperkt zich echter niet alleen tot honden en katten. Jaarlijks moeten ook talloze exotische dieren, vogels, en alle mogelijke zoogdieren uit het wild worden opgevangen. Deze vaak zeer specialistische vorm van dierenopvang is in handen van particuliere organisaties, die met weinig geld en veel liefde voor dieren hun belangrijke werk doen.

 

Asiel ‘t Noordbroek
Konijnenopvang
Vogelopvang